Szanowni Państwo,

poszukujemy eksperta z zakresu geotechniki (program i zakres tematyczny w załączniku), który we współpracy z naszą firmą poprowadziłby sześć dwudniowych szkoleń (wrzesień/październik)

Trener musi mieć:

 1. wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych lub przyrodnicze (w zakresie właściwym do obszaru, z którego będzie prowadził szkolenie),
 2. co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń w zakresie właściwym do obszaru, z którego będzie prowadził szkolenie.
 3. Dodatkowo zwiększy szansę realizacji posiadanie: publikacje z zakresu m.in. z zakresu rozpoznania podłoża budowlanego dla inwestycji drogowych, specjalistycznych robót geotechnicznych (załączyć wykaz publikacji, wraz z datami realizacji), członkostwo w organizacjach branżowych związanych np. z obszarem budownictwa, geoinżynierii, geotechniki, geologii itp,  udział w nadzorze inwestorskim przy realizacji inwestycji drogowych (należy załączyć wykaz inwestycji, w których trener brał udział, wraz z datami realizacji)., posiadanie uprawnień do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi (w zakresie właściwym do obszaru, z którego będzie prowadził szkolenie),, posiadanie kwalifikacji geologicznych (w zakresie właściwym do obszaru, z którego będzie prowadził szkolenie), doświadczenie badawcze w ciągu ostatnich 5 lat polegające m.in. na sporządzaniu ekspertyz, opinii technicznych w obszarze niniejszego szkolenia (załączyć wykaz najlepiej powyżej 10 ekspertyz/ opinii technicznych, wraz z datami realizacji)

Forma rozliczenia: stawki netto/brutto za poprowadzenie każdego dwudniowego szkolenia wraz z przygotowaniem materiałów i dojazdem (noclegi po naszej stronie) wraz z formą rozliczenia umowa o dzieło/faktura

Dokumenty dotyczące wymagań dodatkowych, na podstawie których Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium „Doświadczenie i kwalifikacje Trenerów”:

 • CV
 • Wykaz publikacji z zakresu z zakresu rozpoznania podłoża budowlanego dla inwestycji drogowych, specjalistycznych robót geotechnicznych w okresie ostatnich 5 lat.
 • Oświadczenie o członkostwie w organizacji branżowej.
 • Wykaz inwestycji, w których Trener brał udział w nadzorze inwestorskim przy realizacji inwestycji drogowych.
 • Kopia uprawnień do projektowania i / lub wykonawstwa.
 • Kopia kwalifikacji geologicznych.
 • Wykaz ekspertyz/opinii technicznych sporządzonych w okresie ostatnich 5 lat, w jednym ze wskazanych w szkoleniu obszarów.”

Kontakt:

 • Natalia Dybińska
 • koordynator szkoleń
 • Tel. +48 517 258 556